مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالهذیل


معنی ابوالهذیل

ابوالهذیل . [ اَ بُل ْ هَُ ذَ ] (اِخ ) زُفربن الهذیل بن قیس بن سلیم ، اصفهانی . عالم و عابد و محدث . و او معاصر سفیان ثوری و ابوحنیفه و شریک بن عبداﷲ بود. وفات او در 158 هَ . ق . به بصره بوده است و او بیشتر به مذهب ابوحنیفه مایل بود.

معنی ابوالهذیل- ترجمه ابوالهذیل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالهذیل اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالهذیل


ترجمه ابوالهذیل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالهذیلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالهیثم

ابوالهیثم . [ اَ بُل ْ هََ ث َ ] (اِخ ) بزیعاللحّام . محدث است و علی بن ثابت از او روایت کند.

معنی ابوالهذیل

ابوالهذیل . [ اَبُل ْ هَُ ذَ ] (اِخ ) سعیدبن عبید الطائی . محدث است و یزیدبن هارون و عبیداﷲبن موسی از او روایت کنند.

معنی ابوالهذیل

ابوالهذیل . [ اَ بُل ْ هَُ ذَ ] (اِخ ) عمران بن عبدالرحمن الصنعانی . محدث است و عبدالرزاق از وی روایت کند.

معنی ابوالهنجل

ابوالهنجل . [ اَ بُل ْ هََج َ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) کنیتی است از کنای عرب .

معنی ابوالهیثم

ابوالهیثم . [ اَ بُل ْ هََ ث َ ] (اِخ ) ابن نصربن دهر الأسلمی . محدث است و از پدر خود نصربن دهر روایت کند.

معنی ابوالهول

ابوالهول . [ اَ بُل ْ هََ] (اِخ ) الحمیری . شاعری از عرب معاصر مهدی و رشید عباسی و فضل بن یحیی بن خالدبن برمک . و ابن الندیم گوید او را پنجاه ورقه شعر است . رجوع به کتاب الحیوان جاحظ ج 5 ص 30 و رجوع ب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: