مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالنحاس


معنی ابوالنحاس

ابوالنحاس . [ اَ بُن ْ ن َ ] (اِخ ) خلف مصری . متولد به سال 847 هَ . ق . او راست دیوانی در سلوک .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالنحاس اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالنحاس


ترجمه ابوالنحاس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالنحاسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالنشناش

ابوالنشناش . [ اَ بُن ْ ن َ ] (اِخ ) شاعریست .

معنی ابوالنجیب

ابوالنجیب . [ اَ بُن ْ ن َ ] (اِخ ) مولی عبداﷲبن سعید. محدث است . او از ابی سعید الخدری و از او بکربن سواره روایت کند.

معنی ابوالنصر

ابوالنصر. [ اَ بُن ْ ن َ] (اِخ ) احمدبن محمد مؤید. رجوع به احمد... شود.

معنی ابوالندی

ابوالندی . [ اَ بُن ْ ن ؟ ] (اِخ ) محمدبن احمد الغندجانی اللغوی . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوالندی

ابوالندی . [ اَ بُن ْ ن ؟ ] (اِخ ) معدبن ابی الفتح نصراﷲبن رجب معروف به ابن صیقل . رجوع به معد... شود.

معنی ابوالندی

ابوالندی . [ اَ بُن ْ ن ؟ ] (اِخ ) حسان بن نمیر. رجوع به حسان بن نمیر شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<