مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالمعافاء


معنی ابوالمعافاء

ابوالمعافاء. [ اَ بُل ْ ؟ ] (اِخ ) بصری . او راست : کتاب العدد (در آیه های قرآن ). (ابن الندیم ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالمعافاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالمعافاء


ترجمه ابوالمعافاء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالمعافاءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالمعالی

ابوالمعالی . [ اَ بُل ْ م َ ] (اِخ ) ابن فضل اﷲ یحیی بن جمال الدین . رجوع به ابن فضل اﷲ ابوالمعالی شود.

معنی ابوالمعالی

ابوالمعالی . [ اَ بُل ْ م َ ] (اِخ ) از شعرای زمان شاه عباس بزرگ صفوی است .

معنی ابوالمعالی

ابوالمعالی . [ اَ بُل ْ م َ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن اسماعیل غزنوی حنفی . او راست : المنازع فی شرح المشارع . وفات به سال 581 هَ . ق .

معنی ابوالمعالی

ابوالمعالی . [ اَ بُل ْ م َ ] (اِخ ) ابن تمام بن هبةاﷲ. از حذاق اطباست و او در خدمت صلاح الدین ایوبی بوده است و مذهب یهود داشت و وی را در فن طب تعالیق و مجرباتی است . بعض اولاد و احفاد ابوالمعالی دین

معنی ابوالمعالی

ابوالمعالی . [ اَ بُل ْ م َ ] (اِخ ) البقال . عثمان بن علی بن المعمربن ابی عمامه . برادر ابی سعد معمربن علی واعظ. او ادب از عبدالواحدبن برهان و ابومحمد حسن بن دهان و غیر آن دو فراگرفته است و گویند سیر

معنی ابوالمظفر

ابوالمظفر. [ اَ بُل ْ م ُ ظَف ْ ف َ ] (اِخ ) یحیی بن محمدبن هبیرةبن اسعد. ملقب به عون الدین . رجوع به یحیی ... و رجوع به ابن هبیرة عون الدین ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: