مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالطیب


معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) احمدبن محمد. رجوع به ابن ابی الوفاء شرف الدین ... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالطیب اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالطیب


ترجمه ابوالطیب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالطیبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) وشاء. محمدبن احمدبن اسحاق الاعزالی الوشاء. رجوع به وشاء... شود.

معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) طاهربن حسین بن مصعب بن رزیق بن ماهان یا رزیق بن اسعد رادویه یا اسعدبن راذان . ملقب به ذی الیمینین . اولین کس از طاهریان نخستین سلسله ٔ ایرانی که پس از غلبه ٔ عر

معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ )الفرخان . از وزرای آل بویه . رجوع به فرخان ... شود.

معنی ابوالظاهر

ابوالظاهر. [ اَ بُظْ ظا هَِ ] (اِخ ) اسماعیل بن القائم بن المهدی . ملقب به المنصور. صاحب افریقیه . رجوع به اسماعیل ... شود.

معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) ضبّی . محمّدبن المفضل بن سلمةبن عاصم البغدادی . فقیه شافعی . او در فقه شاگرد ابن سریج بود و صاحب تألیفات عدیده است . وی بجوانی در سال 380 هَ . ق . درگذشت .

معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) سهل بن سلیمان صعلوکی . یکی از علمای حدیث . آنگاه که بلاد ماوراءالنهر در تصرف ایلک خان درآمد سلطان محمود غزنوی ابوالطیب صعلوکی را با تبرکات هندوستان به ایلک خان

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<