مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالطیب


معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) احمدبن محمد. رجوع به ابن ابی الوفاء شرف الدین ... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالطیب اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالطیب


ترجمه ابوالطیب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالطیبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) عبدالواحدبن علی لغوی . وفات او بسنه ٔ 350 هَ . ق . او راست : مراتب النحاة. صاحب کشف الظنون در موضع دیگر نام ابوطیب با وصف لغوی آورده و وفات او را به سال 338 هَ

معنی ابوالطمع

ابوالطمع. [ اَ بُطْ طَ م َ ] (ع ص مرکب ) خداوند طمع بسیار. طمّاع . خام طمع. آزمند.

معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) طاهربن عبداﷲبن طاهربن عمر الطبری الاَّملی . فقیه شافعی مولد او به سال 348 هَ . ق . بشهر آمل طبرستان است . در آمل تلمیذ ابوعلی زجاجی صاحب بن القاص بود و از آنجا

معنی ابوالطمحان

ابوالطمحان . [ اَ بُطْ طَ م َ ] (اِخ ) القینی . شاعری از قضاعه از بنی قین بن جسر. دیوان او را ابوسعید سکری و ابن حبیب گرد کرده اند. (ابن الندیم ).

معنی ابوالعاج

ابوالعاج . [ اَ بُل ْ ] (اِخ ) سلمی . کثیربن عبداﷲ. تابعی است و او را ا ز بس سپیدی دندان ، بدین لقب خواندند.

معنی ابوالطیب

ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) هارون بن محمد. از او داودبن رشید روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: