مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالربیع


معنی ابوالربیع

ابوالربیع. [ اَ بُرْ رَ ] (اِخ ) مالقی . رجوع به ابوربیع کفیف ... شود.

معنی ابوالربیع- ترجمه ابوالربیع برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالربیع اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالربیع


ترجمه ابوالربیع


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالربیعمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالرجال

ابوالرجال . [ اَ بُرْ رِ ] (اِخ ) محمدبن عبدالرحمن بن حارثه . محدث است و از انس بن مالک روایت کند.

معنی ابوالربیع

ابوالربیع. [ اَ بُرْ رَ ] (اِخ ) محمدبن زیاد. قاضی شمشاط محدث . تابعی است . دولابی گوید: لیس بشی ٔ هو.

معنی ابوالرحال

ابوالرحال . [ اَ بُرْ رَح ْ حا ] (اِخ ) ابونعیم از او روایت کند.

معنی ابوالربیع

ابوالربیع. [ اَ بُرْ رَ ] (اِخ ) سلیمان بن عبداﷲبن عبدالرحمن عباسی . رجوع به سلیمان ... شود.

معنی ابوالربیع

ابوالربیع.[ اَ بُرْ رَ ] (اِخ ) سلیمان القافلانی . محدث است .

معنی ابوالرجال

ابوالرجال . [ اَ بُرْ رِ ] (اِخ ) خالدبن محمد انصاری بصری . محدث است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter