مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحکم


معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) منذربن سعید بلوطی اندلسی . رجوع به منذر... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحکم اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحکم


ترجمه ابوالحکم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحکممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عمروبن عبدالرحمن بن احمدبن علی کرمانی قرطبی . رجوع به عمرو... شود.

معنی ابوالحکم تنوخی

ابوالحکم تنوخی . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ م ِ ت َ ] (اِخ ) تابعی است و از انس خادم رسول صلوات اﷲعلیه روایت کند.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم .[ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) یوسف بن الحکم . محدث است .

معنی ابوالحواری

ابوالحواری . [ اَ بُل ْ ح ُرا ] (اِخ ) بزیعبن عبداﷲ، مولی عبداﷲبن شقیق عقیلی .تابعی است . او از انس و از او ابوخمیر روایت کند.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم .[ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) هانی بن یزید. صحابی است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عنبری ، سیاربن دینار یا ابن وردان . او یکی از زهاد معروف است و از طارق بن زیاد و از شعبی و ابووائل روایت کند و بعضی گفته اند که طارق از اصحاب اوست .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: