مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحکم


معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عمروبن عبدالرحمن بن احمدبن علی کرمانی قرطبی . رجوع به عمرو... شود.

معنی ابوالحکم- ترجمه ابوالحکم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحکم اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحکم


ترجمه ابوالحکم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحکممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) مطلب بن عبداﷲبن حنظب . محدث است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) علی بن حکم بنانی . محدث است و ابوالاشهب از او روایت کند.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عبدالرحمن بن حریث بن ابی حریث . محدث است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم .[ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) هانی بن یزید. صحابی است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) سیاربن ابی سیار. محدث است .

معنی ابوالحلال

ابوالحلال . [ اَ بُل ْ ح َ ] (اِخ ) العتکی الازدی البصری ، ربیعةبن زراره یا زرارةبن ربیعه . تابعی است و از عثمان بن عفان روایت کند. گویند وی درصدوبیست سالگی درگذشته است . رجوع به زراره ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: