مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحکم


معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عنبری ، سیاربن دینار یا ابن وردان . او یکی از زهاد معروف است و از طارق بن زیاد و از شعبی و ابووائل روایت کند و بعضی گفته اند که طارق از اصحاب اوست .

معنی ابوالحکم- ترجمه ابوالحکم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحکم اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحکم


ترجمه ابوالحکم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحکممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَبُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) مولی عبداﷲبن عمر. تابعی است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عبداﷲ یا عبدالرحمن بن فروخ العطار البصری . محدث است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم .[ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) هانی بن یزید. صحابی است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) منذربن سعید بلوطی اندلسی . رجوع به منذر... شود.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) علی بن حکم بنانی . محدث است و ابوالاشهب از او روایت کند.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عبدالحمیدبن حریث بن ابی حریث . محدث است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter