مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحکم


معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) عنبری ، سیاربن دینار یا ابن وردان . او یکی از زهاد معروف است و از طارق بن زیاد و از شعبی و ابووائل روایت کند و بعضی گفته اند که طارق از اصحاب اوست .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحکم اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحکم


ترجمه ابوالحکم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحکممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَبُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) یزیدبن عیاض جعدیه . محدث است .

معنی ابوالحکم اللیثی...

ابوالحکم اللیثی . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ مِل ْ ل َ ] (اِخ ) از ابوسعید روایت کند.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم .[ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) یوسف بن الحکم . محدث است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) مروان . محدث است . او از حسن مجاشعی و از او ابن المبارک روایت کند.

معنی ابوالحمارس

ابوالحمارس . [ اَ بُل ْ ح ُ رِ ] (ع اِ مرکب ) راسو. (مهذب الاسماء). عرسه . ابن عرس . موش خرما. پرسوق . سرغوب . کلکسه .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) منذربن سعید بلوطی اندلسی . رجوع به منذر... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: