مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحکم اللیثی...


معنی ابوالحکم اللیثی...

ابوالحکم اللیثی . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ مِل ْ ل َ ] (اِخ ) از ابوسعید روایت کند.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحکم اللیثی... اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحکم اللیثی...


ترجمه ابوالحکم اللیثی...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحکم اللیثی...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) منذربن سعید بلوطی اندلسی . رجوع به منذر... شود.

معنی ابوالحواری

ابوالحواری . [ اَ بُل ْ ح ُ را ] (اِخ ) عبدالقدوس بن الحواری . تابعی است .

معنی ابوالحنوق

ابوالحنوق . [اَ بُل ْ ؟ ] (اِخ ) یکی از ملاعین یوم الطف که تیری برپیشانی حضرت حسین بن علی علیهماالسلام زد. و رجوع به حبیب السیر ج 1 ص 216 شود.

معنی ابوالحوز بصری

ابوالحوز بصری . [ اَ بُل ْ ؟ زِ ب َ ] (اِخ ) اوس بن عبداﷲ ربعی . رجوع به اوس ... شود.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَبُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) مولی عبداﷲبن عمر. تابعی است .

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) مروان . محدث است . او از حسن مجاشعی و از او ابن المبارک روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: