مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحکم اللیثی...


معنی ابوالحکم اللیثی...

ابوالحکم اللیثی . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ مِل ْ ل َ ] (اِخ ) از ابوسعید روایت کند.

معنی ابوالحکم اللیثی...- ترجمه ابوالحکم اللیثی... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحکم اللیثی... اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحکم اللیثی...


ترجمه ابوالحکم اللیثی...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحکم اللیثی...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) مروان . محدث است . او از حسن مجاشعی و از او ابن المبارک روایت کند.

معنی ابوالحمراء

ابوالحمراء. [ اَ بُل ْ ح َ ] (اِخ ) مولی رسول اﷲ صلوات اﷲعلیه . نام او هلال بن حارث یا هلال بن ظفر. صحابی است .

معنی ابوالحوز بصری

ابوالحوز بصری . [ اَ بُل ْ ؟ زِ ب َ ] (اِخ ) اوس بن عبداﷲ ربعی . رجوع به اوس ... شود.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) معتمربن نافعالباهلی . محدث است و زیدبن حباب از او روایت کند.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَ بُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) منذربن سعید بلوطی اندلسی . رجوع به منذر... شود.

معنی ابوالحیوة

ابوالحیوة. [ اَ بُل ْ ح َ یات ] (ع اِ مرکب ) آب .ماء. ابوحیان . ابوالغیاث . ابومدرک . (مهذب الاسماء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: