مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحمراء


معنی ابوالحمراء

ابوالحمراء. [ اَ بُل ْ ح َ ] (اِخ ) مولی آل عفراء یا مولی الحارث بن رفاعةبن سوار. صحابی است .

معنی ابوالحمراء- ترجمه ابوالحمراء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحمراء اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحمراء


ترجمه ابوالحمراء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحمراءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحوز بصری

ابوالحوز بصری . [ اَ بُل ْ ؟ زِ ب َ ] (اِخ ) اوس بن عبداﷲ ربعی . رجوع به اوس ... شود.

معنی ابوالحکم

ابوالحکم . [ اَبُل ْ ح َ ک َ ] (اِخ ) مولی عبداﷲبن عمر. تابعی است .

معنی ابوالحواری

ابوالحواری . [ اَ بُل ْ ح ُ را ] (اِخ ) عبدالقدوس بن الحواری . تابعی است .

معنی ابوالخشناء

ابوالخشناء. [ اَ بُل ْ خ َ ] (اِخ ) عبادبن مسیب اجنادی . و نیز کنیت او را ابوالخنساء گفته اند.

معنی ابوالحیوة

ابوالحیوة. [ اَ بُل ْ ح َ یات ] (ع اِ مرکب ) آب .ماء. ابوحیان . ابوالغیاث . ابومدرک . (مهذب الاسماء).

معنی ابوالحنوق

ابوالحنوق . [اَ بُل ْ ؟ ] (اِخ ) یکی از ملاعین یوم الطف که تیری برپیشانی حضرت حسین بن علی علیهماالسلام زد. و رجوع به حبیب السیر ج 1 ص 216 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: