مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحسن


معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت ثابت بن قرةبن هارون حکیم حرانی . رجوع به ثابت ... شود.

معنی ابوالحسن- ترجمه ابوالحسن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحسن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحسن


ترجمه ابوالحسن

ابوالحسن: Abolhasan


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحسنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت اخفش صغیر علی بن سلیمان فضل نحوی . رجوع به اخفش صغیر علی ... شود.

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) احمدبن محمد الطبری .طبیب معروف . او در خدمت رکن الدولةبن بویه بود. کُنّاشی معالجات البقراطیه دارد و از آن سه نسخه در اکسفورد موجود است . وفات او به سال 359 هَ .

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت سدیدالملک علی بن مقلةبن نصربن منقذ کنانی ، صاحب قلعه ٔ شیزر.

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت حوفی علی بن ابراهیم بن سعیدبن یوسف . رجوع به علی بن ابراهیم بن سعید... شود.

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت حازم بن محمدبن حسن انصاری قرطاجنی ، یکی از ادبای عرب . مولد او به سال 608 هَ . ق . و وفات در 684 بوده است .

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت زین الدین علی بن هلال عراقی الاصل جزائری المنشاء. فقیه شیعی . او تلمیذ ابن فهد است و در اواخر مائه ٔ هشتم و اوایل مائه ٔ نهم هجری میزیست . محقق کرکی و ابن ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: