مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالحسن


معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) عبداﷲبن مقفع فارسی . در نامه ٔ دانشوران کنیت ابن المقفع را ابوالحسن آورده اند، لکن صاحب الفهرست گوید او پیش از قبول اسلام مکنی به ابوعمرو بود و پس از مسلمانی کنیت ابومحمد گرفت . و رجوع به ابن المقفع شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالحسن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالحسن


ترجمه ابوالحسن

ابوالحسن: Abolhasan


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالحسنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) عطیةبن سعد. تابعی است .

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) عاملی ، ابن محمد طاهربن عبدالحمیدبن موسی . فقیه شیعی اصفهانی . در اواخر دولت صفویه در اصفهان بزاد و هم در آنجا پرورش یافت و از بیشتر علمای آن زمان مانند مجلسی و

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ](اِخ ) علی بن ابراهیم انصاری . رجوع به علی ... شود.

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) عبیداﷲبن الحسن الکرخی . رجوع به کرخی ابوالحسن عبیداﷲ... شود.

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ )عبدالعزیزبن مسلم مکی . رجوع به عبدالعزیز... شود.

معنی ابوالحسن

ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) عکوک ، شاعر خراسان ، علی بن جبلةبن مسلم بن عبدالرحمن . رجوع به عکوک ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<