مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابن عساکر


معنی ابن عساکر

ابن عساکر. [ اِ ن ُ ع َ ک ِ ] (اِخ ) قاسم بن علی بن حسن ، پسر ابن عساکر معروف صاحب تاریخ دمشق . از علما و ادبای عصر خویش . او را تألیفاتی است ازجمله : الجامعالمستقصی فی فضائل المسجدالاقصی . مولد او به سال 527 هَ .ق . و وفات در سنه ٔ 600 بوده است .

معنی ابن عساکر- ترجمه ابن عساکر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابن عساکر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابن عساکر


ترجمه ابن عساکر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابن عساکرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابن عساکر

ابن عساکر. [ اِ ن ُ ع َ ک ِ ] (اِخ ) ابوالقاسم علی بن حسن . مورخ و محدث و سیاح دمشقی . او به عراق و ایران سفر کرد و تا خراسان برفت و از علمای این ممالک مانند اصحاب برمکی و تنوخی و جوهری حدیث شنود و عل

معنی ابن عطیر

ابن عطیر. [ اِ ن ُ ع ُ طَ ] (اِخ ) فرزند عطیر، حکمران رها. نصرالدولةبن مروان رها راتسخیر کرد و عطیر را بکشت و سپس بشفاعت صالح بن مرداس این شهر را به ابن عطیر بازداد و او در حدود سال 420 هَ .ق . آنجا ر

معنی ابن عسال

ابن عسال . [ اِ ن ُ ع َس ْسا ] (اِخ ) ابوالفضل ، برادر ابوالفرج بن عسال . او رارسائلی است در دین نصاری و مجموعه ٔ مختصری از قوانین موضوعه ٔ مجمع روحانیین قبطی در مائه ٔ هفتم هجری .

معنی ابن عطار

ابن عطار. [ اِ ن ُ ع َطْ طا ] (اِخ ) ابوالقاسم . ادیب و شاعر اندلسی اشبیلی ، معاصر با فتح بن خاقان مؤلف قلائدالعقیان .

معنی ابن عشائر

ابن عشائر. [ اِ ن ُ ع َ ءِ ] (اِخ ) محمدبن علی بن محمدبن عشائر الحلبی . او راست : کتاب تاج النسرین فی تاریخ قنسرین . وفات او به سال 789 هَ .ق . بوده است .

معنی ابن عسکر

ابن عسکر. [ اِ ن ُ ع َ ک َ ] (اِخ ) محمدبن علی بن عمربن حسین بن مصباح ، از مردم مراکش . مولد او هبط از اعمال قصرالصغیر. او راست : دوحةالناشر لمحاسن من کان فی المغرب من اهل القرن العاشر و آن مشتمل تراج

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: