مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابازین


معنی ابازین

ابازین . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ منحوت ِ آبزن ِ فارسی .

معنی ابازین- ترجمه ابازین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابازین اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابازین


ترجمه ابازین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابازینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اباض

اباض . [ اِ ] (ع اِ) رسنی که بدان خرده ٔ دست شتر بر عضد بندند تا دست از زمین برداشته دارد. بند. || نام رگی در پای .

معنی اباطوریا

اباطوریا. [ اَ ] (اِخ ) عیدالخدعه . (قفطی ). عیدی بوده است مردم اطینه را.

معنی ابازیر

ابازیر. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ عربی ِ ابزار فارسی . آنچه در دیگ کنند از ادویه و بوی افزارهای خشک . دیگ افزارها. توابل . بوزار. افحاء.

معنی اباضیه

اباضیه . [ اِ ضی ی َ ] (اِخ ) فرقه ای از خوارج منسوب به عبداﷲبن اباض و آنان مخالفین خود را از اهل قبله کافر شمرند و گویند مرتکب کبیره موحد است لکن مؤمن نیست ، و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ب

معنی اباس

اباس . [ اُ ] (ع ص ) بدخوی . زن بدخوی .

معنی ابارون

ابارون . [ اَ ] (معرب ، اِ) کلمه ای است یونانی . وُج . (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: