مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابارون


معنی ابارون

ابارون . [ اَ ] (معرب ، اِ) کلمه ای است یونانی . وُج . (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

معنی ابارون- ترجمه ابارون برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابارون اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابارون


ترجمه ابارون


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابارونمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اباصلت

اباصلت . [ اَ ص َ ] (اِخ ) کنیت خادم امام علی بن موسی الرضا علیه السلام که در خراسان همراه آن حضرت بوده است .

معنی اباریز

اباریز. [ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ابریز.

معنی اباریق

اباریق . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ ابریق . ظروف سفالینه و جز آن با لوله و دسته . کوزه ها. و ابریق معرب آبریز است .

معنی اباش

اباش . [ اُ ] (اِ) اُباشه . جماعتی آمیخته از هر جنس مردم . و فرهنگ نویسان قطعه ٔ ذیل را از سعدی شاهد لفظ و معنی فوق می آورند : اگر تو بر دل مسکین من نبخشائی چه لازم است که جور و جفا کشم چندین بصدر

معنی اباض

اباض . [ اُ ] (اِخ ) نام قریه ای بعرض یمامه و خرمابنان ِ آنجا بلندتر از آن دیگر جایها است و جنگ خالدبن ولید با مسیلمه بدانجای بود.

معنی اباسق

اباسق . [ اَ س ِ ] (ع اِ) جمعی است بی مفرد به معنی قلائد. (المزهر).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: