مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابارد


معنی ابارد

ابارد. [ اَ رِ ] (ع اِ) ج ِ ابرد. پلنگان .

معنی ابارد- ترجمه ابارد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابارد اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابارد


ترجمه ابارد

پارچه گاباردین: gabardine
گاباردین: gabardine


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اباردمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابادید

ابادید. [ اَ ](ع ص ) طیر ابادید؛ مرغان پریشان ، متفرق ، پراکنده .

معنی ابار

ابار. [ اِ ] (ع مص ) گشن دادن خرمابن . گرددادن نخل . || نیش زدن کژدم . || سوزن دادن سگ را. || غیبت کردن کسی را. || هلاک گردانیدن . || اصلاح کشت .

معنی ابازیم

ابازیم . [ اَ] (ع اِ) ج ِ اِبزیم ، و آن زبانه ای باشد در یک سر کمربند که در حلقه ای که در سر دیگر آن است جای گیرد.

معنی اباریز

اباریز. [ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ابریز.

معنی اباره

اباره . [ اِ رَ ] (ع مص ) رجوع به اِبارت شود.

معنی اباز

اباز. [ اَب ْ با ] (ع ص ) آهوی جهنده در دویدن و آنکه در دویدن روی بطرفی نگرداند. ابوز.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: