مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابارد


معنی ابارد

ابارد. [ اَ رِ ] (ع اِ) ج ِ ابرد. پلنگان .

معنی ابارد- ترجمه ابارد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابارد اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابارد


ترجمه ابارد

پارچه گاباردین: gabardine
گاباردین: gabardine


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اباردمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابار

ابار. [ اِ ] (ع اِ) ج ِ اِبْره . سوزنها.

معنی ابارون

ابارون . [ اَ ] (معرب ، اِ) کلمه ای است یونانی . وُج . (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

معنی اباسق

اباسق . [ اَ س ِ ] (ع اِ) جمعی است بی مفرد به معنی قلائد. (المزهر).

معنی اباش

اباش . [ اُ ] (اِ) اُباشه . جماعتی آمیخته از هر جنس مردم . و فرهنگ نویسان قطعه ٔ ذیل را از سعدی شاهد لفظ و معنی فوق می آورند : اگر تو بر دل مسکین من نبخشائی چه لازم است که جور و جفا کشم چندین بصدر

معنی ابازین

ابازین . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ منحوت ِ آبزن ِ فارسی .

معنی اباز

اباز. [ اَب ْ با ] (ع ص ) آهوی جهنده در دویدن و آنکه در دویدن روی بطرفی نگرداند. ابوز.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات