مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اباد ا


معنی اباد ا

اباد ا. [ اَ دَل ْ لاه ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ نفرینی ) خدا براندازد. خدا نیست کناد : اشکمش گفتی جواب بی طنین که اباد اﷲ کیدالکافرین . مولوی . - اباده اﷲ ؛ نیست کناد خدای او را.

معنی اباد ا- ترجمه اباد ا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اباد ا اینجا را کلیک کنید

هم معنی اباد ا


ترجمه اباد ا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اباد امطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابار

ابار. [ اُ ] (اِخ ) نام جائی به یمن و گفته اند نام زمینی بدانسوی بلاد بنی سعد.

معنی ابارت

ابارت . [ اِ رَ ] (ع مص ) اِباره . گشن دادن خرمابن و اصلاح آن . || اصلاح زرع و کشت . || هلاک کردن .

معنی ابار

ابار. [ اِ ] (ع مص ) گشن دادن خرمابن . گرددادن نخل . || نیش زدن کژدم . || سوزن دادن سگ را. || غیبت کردن کسی را. || هلاک گردانیدن . || اصلاح کشت .

معنی اباره

اباره . [ اِ رَ ] (ع مص ) رجوع به اِبارت شود.

معنی اباجیر

اباجیر. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ بُجْر. رجوع به اباجر شود.

معنی اباحیه

اباحیه . [ اِ حی ی َ ] (ع ص نسبی ، اِ) جماعت ملحدان ، که چیزی را حرام و ناروا ندانند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: