مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اباحی


معنی اباحی

اباحی . [ اِحی ی ] (ع ص نسبی ) ملحدی که همه چیز را مباح شمرد.

معنی اباحی- ترجمه اباحی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اباحی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اباحی


ترجمه اباحی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اباحیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اباره

اباره . [ اَ رَ ] (اِخ ) آواران . مردم آوار. قومی از اورال وآلتائی که مدت سه قرن در اروپا قتل و غارت کردند.

معنی اباته

اباته . [ اِ ت َ ] (ع مص ) رجوع به اباتت شود.

معنی اباثه

اباثه . [ اِ ث َ ] (ع مص ) رجوع به اباثت شود.

معنی ابارد

ابارد. [ اَ رِ ] (ع اِ) ج ِ ابرد. پلنگان .

معنی اباجر

اباجر. [ اَ ج ِ ] (ع اِ) ج ِ بُجْر. شرور. امور عظیمه .

معنی اباده

اباده . [ اِ دَ ] (ع مص ) رجوع به ابادت شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: