مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اباحی


معنی اباحی

اباحی . [ اِحی ی ] (ع ص نسبی ) ملحدی که همه چیز را مباح شمرد.

معنی اباحی- ترجمه اباحی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اباحی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اباحی


ترجمه اباحی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اباحیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اباد ا

اباد ا. [ اَ دَل ْ لاه ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ نفرینی ) خدا براندازد. خدا نیست کناد : اشکمش گفتی جواب بی طنین که اباد اﷲ کیدالکافرین . مولوی . - اباده اﷲ ؛ نیست کناد خدای او را.

معنی اباجیر

اباجیر. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ بُجْر. رجوع به اباجر شود.

معنی اباحه

اباحه . [ اِ ح َ ] (ع مص ) رجوع به اباحت شود.

معنی ابارد

ابارد. [ اَ رِ ] (ع اِ) ج ِ ابرد. پلنگان .

معنی اباحلسا

اباحلسا. [ اَ ح َ ] (اِ) رجوع به ابوخلسا شود. (تاج العروس در ماده ٔ شنجر).

معنی اباخس

اباخس . [ اَ خ ِ ] (ع اِ) انگشتان . || بن انگشتان . || پی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter