مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اباحیه


معنی اباحیه

اباحیه . [ اِ حی ی َ ] (ع ص نسبی ، اِ) جماعت ملحدان ، که چیزی را حرام و ناروا ندانند.

معنی اباحیه- ترجمه اباحیه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اباحیه اینجا را کلیک کنید

هم معنی اباحیه


ترجمه اباحیه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اباحیهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اباره

اباره . [ اَ رَ ] (اِخ ) آواران . مردم آوار. قومی از اورال وآلتائی که مدت سه قرن در اروپا قتل و غارت کردند.

معنی اباختر

اباختر. [ اَ ت َ ] (اِ) باختر. مغرب . || شمال .

معنی ابار

ابار. [ اِ ] (ع مص ) گشن دادن خرمابن . گرددادن نخل . || نیش زدن کژدم . || سوزن دادن سگ را. || غیبت کردن کسی را. || هلاک گردانیدن . || اصلاح کشت .

معنی اباحه

اباحه . [ اِ ح َ ] (ع مص ) رجوع به اباحت شود.

معنی اباحت

اباحت . [ اِ ح َ ] (ع مص ) اباحه . مباح کردن . حلال کردن . جائز داشتن . روا شمردن . حلیت . جواز. روائی . دستوری . رخصت . مقابل حَظْر و تحریم و منع : کاین اباحت زین جماعت فاش شد رخصت هر مفلس قلاش شد.

معنی اباخس

اباخس . [ اَ خ ِ ] (ع اِ) انگشتان . || بن انگشتان . || پی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter