مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اباحلسا


معنی اباحلسا

اباحلسا. [ اَ ح َ ] (اِ) رجوع به ابوخلسا شود. (تاج العروس در ماده ٔ شنجر).

معنی اباحلسا- ترجمه اباحلسا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اباحلسا اینجا را کلیک کنید

هم معنی اباحلسا


ترجمه اباحلسا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اباحلسامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اباحیه

اباحیه . [ اِ حی ی َ ] (ع ص نسبی ، اِ) جماعت ملحدان ، که چیزی را حرام و ناروا ندانند.

معنی اباد ا

اباد ا. [ اَ دَل ْ لاه ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ نفرینی ) خدا براندازد. خدا نیست کناد : اشکمش گفتی جواب بی طنین که اباد اﷲ کیدالکافرین . مولوی . - اباده اﷲ ؛ نیست کناد خدای او را.

معنی ابار

ابار. [ اِ ] (ع اِ) ج ِ اِبْره . سوزنها.

معنی اباثه

اباثه . [ اِ ث َ ] (ع مص ) رجوع به اباثت شود.

معنی اباجیر

اباجیر. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ بُجْر. رجوع به اباجر شود.

معنی اباختر

اباختر. [ اَ ت َ ] (اِ) باختر. مغرب . || شمال .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: