مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اباجیر


معنی اباجیر

اباجیر. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ بُجْر. رجوع به اباجر شود.

معنی اباجیر- ترجمه اباجیر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اباجیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی اباجیر


ترجمه اباجیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اباجیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اباختر

اباختر. [ اَ ت َ ] (اِ) باختر. مغرب . || شمال .

معنی اباد ا

اباد ا. [ اَ دَل ْ لاه ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ نفرینی ) خدا براندازد. خدا نیست کناد : اشکمش گفتی جواب بی طنین که اباد اﷲ کیدالکافرین . مولوی . - اباده اﷲ ؛ نیست کناد خدای او را.

معنی اباحی

اباحی . [ اِحی ی ] (ع ص نسبی ) ملحدی که همه چیز را مباح شمرد.

معنی اباده

اباده . [ اِ دَ ] (ع مص ) رجوع به ابادت شود.

معنی اباحیه

اباحیه . [ اِ حی ی َ ] (ع ص نسبی ، اِ) جماعت ملحدان ، که چیزی را حرام و ناروا ندانند.

معنی اباتر

اباتر. [ اَ ت ِ / اُ ت ِ] (اِخ ) نام دره ها و کوههائی در نجد به دیار قنی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: