مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهن سلب


معنی آهن سلب

آهن سلب . [ هََ س َ ل َ ] (ص مرکب ) آنکه سلب از آهن دارد : جائی که برکشند مصاف از پس مصاف وآهن سلب شوند یلان از پس یلان . فرخی .

معنی آهن سلب- ترجمه آهن سلب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهن سلب اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهن سلب


ترجمه آهن سلب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهن سلبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهن ربا

آهن ربا. [ هََ رُ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) سنگی است که بطبع آهن و فولاد را بخود کشد و جذب کند. آهن کش . مغناطیس . مغنطیس . مغنیاطیس . حجر مغناطیسی . و آن بر دو گونه است ، طبیعی که اکسیدآهن مغناطیسی است

معنی آهن کوبی

آهن کوبی . [ هََ ] (حامص مرکب ) عمل کوفتن آهن . || کار وشغل آهن کوب . || (اِ مرکب ) دکان آهن کوب .

معنی آهنجیدن

آهنجیدن . [ هََ دَ ] (مص )بیرون کردن . بدر آوردن . کشیدن . لنجیدن : گفت فردا نشتر آرم پیش تو خود بیاهنجم ستیم از ریش تو. رودکی . بگویم چه گوید چهارند یاران بیاهنجم از مغز تیره بخارش . ناصرخ

معنی آهن شیار

آهن شیار. [ هََ ] (اِ مرکب ) ایمر. خیش . آماج . سنه . آهن آماج . آهن خیش . آهن جفت . سپار.

معنی آهن ساز

آهن ساز. [هََ ] (نف مرکب ) آنکه بخاری و انبر و خاک انداز و حمامهای آهنین و منقل و امثال آن سازد از تنکه ٔ آهن .

معنی آهن دل

آهن دل . [ هََ دِ ] (ص مرکب ) آهنین دل . قسی . قاسی . سنگدل . || شجاع . شیردل : مرد که آهن دل و روئین تن است نی زرهش حاجت و نی جوشن است . امیرخسرو.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter