مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهن جان


معنی آهن جان

آهن جان . [ هََ ] (ص مرکب ) سخت جان . سختی کش .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهن جان اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهن جان


ترجمه آهن جان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهن جانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهن ساز

آهن ساز. [هََ ] (نف مرکب ) آنکه بخاری و انبر و خاک انداز و حمامهای آهنین و منقل و امثال آن سازد از تنکه ٔ آهن .

معنی آهن جفت

آهن جفت . [ هََ ج ُ ] (اِ مرکب ) دستگاهی برای شیار کردن زمین کشت را، و آن آهنی است بر بن چوبی پیوسته و بگاوی بسته و چون کشاورز گاو براند آهن به زمین فروشود و بدرازا زمین را شکافد. گاوآهن . ایمر. ایمد.

معنی آهن تاب

آهن تاب .[ هََ ] (ن مف مرکب ) که با آهن تفته گرم شده باشد. - آب آهن تاب ؛ آبی که آهن تفته در آن افکنند یا فروبرند و در طب بکار است .

معنی آهن سای

آهن سای . [ هََ ] (اِ مرکب ) سوهان .

معنی آهن کرسی

آهن کرسی . [ هََ ک ُ ] (اِ مرکب ) سندان .

معنی آهن بر

آهن بر. [ هَُ ب ُ ] (نف مرکب ) آهُن بُره . نقاب . نقب زن . آهون بُر.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: