مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آهن تن


معنی آهن تن

آهن تن . [ هََ ت َ ] (ص مرکب ) که تن از آهن دارد : خزروان بدو گفت کاین یک تن است نه آهن تن است و نه آهرمن است . فردوسی .

معنی آهن تن- ترجمه آهن تن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آهن تن اینجا را کلیک کنید

هم معنی آهن تن


ترجمه آهن تن

آهن تنکه: filet
آهن تنکه: fillet


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آهن تنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آهن دلی

آهن دلی . [ هََ دِ ] (حامص مرکب ) قسوت . قساوَت . || شکیبائی بیش از حد : گفتم آهن دلی کنم چندی ندهم دل بهیچ دلبندی وآنکه را دیده بر دهان تو رفت هرگزش گوش نشنود پندی . سعدی .

معنی آهن

آهن . [ هَُ ] (اِ) آهون . نقب .

معنی آهن جان

آهن جان . [ هََ ] (ص مرکب ) سخت جان . سختی کش .

معنی آهن کرسی

آهن کرسی . [ هََ ک ُ ] (اِ مرکب ) سندان .

معنی آهن بر

آهن بر. [ هَُ ب ُ ] (نف مرکب ) آهُن بُره . نقاب . نقب زن . آهون بُر.

معنی آهن تاب

آهن تاب .[ هََ ] (ن مف مرکب ) که با آهن تفته گرم شده باشد. - آب آهن تاب ؛ آبی که آهن تفته در آن افکنند یا فروبرند و در طب بکار است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: