مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آرغون


معنی آرغون

آرغون . (اِخ ) رجوع به ارغون شود.

معنی آرغون- ترجمه آرغون برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آرغون اینجا را کلیک کنید

هم معنی آرغون


ترجمه آرغون


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آرغونمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آرغامونی

آرغامونی . (اِ) اَرغامونی . خشخاش مشوک . رجوع به اَرغامونی شود.

معنی آرغده

آرغده . [ رُ دَ / دِ ] (ن مف / نف ) آلغده . جنگاور. خشمگین . خشمناک . دژم . تافته . ارغنده . آشفته . برآشفته . بخشم آمده . خشمین . غضبناک . غضب آلود. خشمن . کج خلق . اوقات تلخ . قهرآلود. خشم آلود. مقا

معنی آرغیس

آرغیس . (اِ) آرغیش . اَرغیس . پوست بیخ زرشک و او را در داروهای چشم بکار برند. (برهان ). عودالریح . این کلمه محتمل است مصحف بارباریس یا امبرباریس باشد.

معنی آرض

آرض . [ رَ ] (ع ن تف ) سزاوارتر. شایسته تر. اَلْیَق . اجدر. احری ̍. اولی ̍.

معنی آرم

آرم . [ رِ / رُ ] (اِخ ) نام شهری بمازندران نزدیک ساری و از آنجاست خسروبن حمزه ٔ مؤدب . و رجوع به آرم دره شود.

معنی آرغدن

آرغدن . [ رُ دَ ] (مص ) آشفتن . بخشم رفتن . || حریص شدن . حرص آوردن . شرهمند گشتن . آزور گردیدن .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter