مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آرغامونی


معنی آرغامونی

آرغامونی . (اِ) اَرغامونی . خشخاش مشوک . رجوع به اَرغامونی شود.

معنی آرغامونی- ترجمه آرغامونی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آرغامونی اینجا را کلیک کنید

هم معنی آرغامونی


ترجمه آرغامونی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آرغامونیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آرمان فلوت

آرمان فلوت . [ ف ُ ] (اِ مرکب ) نام سازی است .

معنی آرم دره

آرم دره . [ رِدَ رَ ] (اِخ ) نام خرّه ای از ملایر دارای 49 قریه .

معنی آرکادیوس

آرکادیوس .(اِخ ) پسر تئودُز، عظیم روم شرقی (395 - 408 م .).

معنی آرشی

آرشی . [ رِ ] (ص نسبی ) معنوی ، مقابل لفظی . (برهان ).

معنی آرم

آرم . [ رِ / رُ ] (اِخ ) نام شهری بمازندران نزدیک ساری و از آنجاست خسروبن حمزه ٔ مؤدب . و رجوع به آرم دره شود.

معنی آرغده

آرغده . [ رُ دَ / دِ ] (ن مف / نف ) آلغده . جنگاور. خشمگین . خشمناک . دژم . تافته . ارغنده . آشفته . برآشفته . بخشم آمده . خشمین . غضبناک . غضب آلود. خشمن . کج خلق . اوقات تلخ . قهرآلود. خشم آلود. مقا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter