مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آجرفرش کردن


معنی آجرفرش کردن

آجرفرش کردن . [ ج ُ ف َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پوشیدن کف زمین به آجر.

معنی آجرفرش کردن- ترجمه آجرفرش کردن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آجرفرش کردن اینجا را کلیک کنید

هم معنی آجرفرش کردن


ترجمه آجرفرش کردن

آجرفرش کردن: brick-pave


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آجرفرش کردنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آجستن

آجستن . [ ج َ ت َ ] (مص ) نشاندن درخت . (فرهنگ شعوری ). رجوع به نواجسته و نواخسته شود.

معنی آجر

آجر.[ ج ُ ] (معرب ، اِ) معرب آگور، از فارسی یا بگفته ٔ منتهی الارب یونانی . خشت پخته . آجور. آگور : خم رها کن ، که بود چاهی ژرف سر به آجر برآوریده شگرف . نظامی . - آجر بزرگ ؛ به فارسی تاوه گویند

معنی آجر

آجر. [ ج َ ] (اِخ ) صورتی از هاجر، نام مادر اسماعیل علیه السلام .

معنی آجله

آجله . [ ج ِ ل َ ] (ع ص ، اِ) تأنیث آجل . || آن جهان . (مهذب الاسماء). آخرت . || هرچه بامهلت باشد.

معنی آجل

آجل . [ ج ِ ] (ع ص ، اِ)بامهلت . دیرنده . تأخیرکننده . ضد عاجل : عاجل نبود مگر شتابنده هرگز نرود ز جای خویش آجل . ناصرخسرو. || دیر، مقابل زود : بدین زودی ندانستم که ما را سفر باشد بعاجل یا به آ

معنی آجرنما

آجرنما. [ ج ُ ن ُ / ن ِ / ن َ ](ص مرکب ، اِ مرکب ) دیواری که بگچ و نوع آن اندوده وبا خطوطی منتظم شکل دیوار آجرین بدان داده باشند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: