مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی آجرفرش کردن


معنی آجرفرش کردن

آجرفرش کردن . [ ج ُ ف َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پوشیدن کف زمین به آجر.

معنی آجرفرش کردن- ترجمه آجرفرش کردن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد آجرفرش کردن اینجا را کلیک کنید

هم معنی آجرفرش کردن


ترجمه آجرفرش کردن

آجرفرش کردن: brick-pave


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه آجرفرش کردنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی آجرفرش

آجرفرش .[ ج ُ ف َ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) سطحی به آجر پوشیده .

معنی آجری

آجری . [ ج ُرْ ری ] (ص نسبی ) منسوب به آجر یا درب الاَّجر و آن محله ای از بغداد بوده و برخی مشاهیر بدان منسوبند. || (اِخ ) نام و تخلص چند تن از مشایخ بزرگ .

معنی آجرکم ا

آجرکم ا. [ ج َ رَ ک ُ مُل ْ لاه ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ) خدایتان مزد دهاد.

معنی آجل

آجل . [ ج َ / ج ُ ] (اِ) بادی که با آواز از گلو برآید. آروغ . فوز. باد گلو. رجک . جشا. رغ : ناخوشی های دهر را بالکل بایدت خورد و نازدن آجل . روزبهان . بسته دایم دهان خویش از بخل کز گلو برنیایدت آ

معنی آجرتراش

آجرتراش . [ ج ُ ت َ ] (نف مرکب ) آنکه آجر را سوده و املس و هموار کند.

معنی آجر

آجر.[ ج ُ ] (معرب ، اِ) معرب آگور، از فارسی یا بگفته ٔ منتهی الارب یونانی . خشت پخته . آجور. آگور : خم رها کن ، که بود چاهی ژرف سر به آجر برآوریده شگرف . نظامی . - آجر بزرگ ؛ به فارسی تاوه گویند

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: