مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی زین آباد


معنی زین آباد

زین آباد. (اِخ ) دهی از دهستان خدابنده لو است که در بخش قروه ٔ شهرستان سنندج واقع است و 300 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی زین آباد- ترجمه زین آباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد زین آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی زین آباد


ترجمه زین آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه زین آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی زین الدین

زین الدین . [ زَ نُدْ دی ] (اِخ ) ابن عبدالعزیزبن زین الدین بن علی المعبری الملیباری . از علماء قرن دهم هجری . او راست : ارشاد العباد الی سبیل الرشاد. (از معجم المطبوعات ج 2 ستون 1762).

معنی زین الدین

زین الدین . [ زَ نُدْ دی ] (اِخ ) ابن علی بن احمد العاملی الجبعی . رجوع به شهید ثانی شود.

معنی زین الدین

زین الدین . [زَ نُدْ دی ] (اِخ ) خوافی خراسانی . از اکابر مشایخ سلسله ٔ سهروردیه است . وی مرید شیخ عبدالرحمن نظری بوده و او مرید شیخ جمال الدین و او مرید شیخ حسام الدین و او مرید شیخ عبدالصمد و او مری

معنی زین آباد

زین آباد. [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان کربال است که در بخش زرقان شهرستان شیراز واقع است و 242 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

معنی زین آباد

زین آباد. [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ خاوری شهرستان رفسنجان است و 110 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی زین افزار

زین افزار. [ اَ] (اِ مرکب ) سلیح و کجیم را گویند که یراق جنگ و پوشش اسب باشد در روز جنگ . (برهان ) (از انجمن آرا) (ازآنندراج ) (از ناظم الاطباء). سلاح . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زین اوزار. متقدمین ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: