مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی زنبیل


معنی زنبیل

زنبیل . [ زِم ْ / زَم ْ ] (اِخ ) نامی از نامهای ایرانی و از جمله جد احمدبن الحسین بن احمد زنبیل نهاوندی ، راوی تاریخ بخاری که از ابوالقاسم اشقر و او از بخاری روایت کند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از منتهی الارب ).

معنی زنبیل- ترجمه زنبیل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد زنبیل اینجا را کلیک کنید

هم معنی زنبیل

زنبیل: تبنگو، سبد، سله
سبد : 1 تبنگو، زنبیل، سله 2 حلقه
سله : زنبیل، سبد


ترجمه زنبیل

زنبیل: basket


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه زنبیل


عشق نان بى‏نان غذاى عاشق است *** بند هستى نیست هر کاو صادق است‏
عاشقان را کار نبود با وجود *** عاشقان را هست بى‏سرمایه سود
بال نى و گرد عالم مى‏پرند *** دست نى و گو ز میدان مى‏برند
آن فقیرى کاو ز معنى بوى یافت *** دست ببریده همى زنبیل بافت‏
عاشقان اندر عدم خیمه زدند *** چون عدم یک رنگ و نفس واحدند
شیر خواره کى شناسد ذوق لوت *** مر پرى را بوى باشد لوت و پوت‏
آدمى کى بو برد از بوى او *** چون که خوى اوست ضد خوى او
یابد از بو آن پرى بوى کش *** تو نیابى آن ز صد من لوت خوش‏
پیش قبطى خون بود آن آب نیل *** آب باشد پیش سبطى جمیل‏
جاده باشد بحر ز اسرائیلیان *** غرقه‏گه باشد ز فرعون عوان‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی زنبیر

زنبیر. [ زَم ْ ] (اِ) ظرفی باشد که آنرا از حصیر بافند و دو دسته بر آن نصب کنند و گوشت و برنج و امثال آن در آن گذارند و از جایی به جایی برند. (برهان ) (آنندراج ). زنبیل . (فرهنگ جهانگیری ) (ناظم الاطبا

معنی زنة

زنة. [ زِ ن َ ] (ع ص ، اِ) (از «وزن ») مقابل و ناحیه ٔ چیزی . یقال : هو زنة الجبل ؛ ای حذاؤه و ناحیته . || برابر. یقال : هو زنته ؛ یعنی او برابر آن است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی زنتو

زنتو. [ زَ ] (ع اِ) زَنتور. سنتور. (ناظم الاطباء).

معنی زنبوک

زنبوک . [ زَم ْ ] (اِ) زنبورک . (ناظم الاطباء).

معنی زنتو

زنتو. [ زَ ] (اِ) عشیره . (تاریخ ایران باستان ج 3 ص 2647). طایفه . (ایران در زمان ساسانیان چ امیر مکری ص 29).

معنی زنبیل

زنبیل . [ زَم ْ ] (اِ) بمعنی زنبیر است که چیزها در آن نهند و از جایی به جایی برند. (برهان ). سبد مانندی که از حصیر یا برگهای خرما بافند و بر آن دسته ای نصب کنند و چیزهای خوردنی مانند گوشت وپنیر و جز آ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: